Qabeenya Uumamaa kunuunsaa eeguun murteessaa taachaan ibsame

0
67

Dinagdee Misooma Magariisaa Biyyi teenya Itiyoophiyaan jalqabde galmaan ga’uuf
Qabeenya Uumamaa kunuunsaa eeguun Hojii sadarkaa ol’aanaadhaan barbaachisuu fi
murteessaa ta’eedha jechuun Hooganaan Biiroon Qonna Bishaan Albuudaa fi Inarjii
Obbo Ibraahim Yuusuf ibsan.

Qindeessummaa Biiroon Qonna Bishaan Albuudaa fi Inarjii Bulchiinsaa Ministeera
Bishaan Masnoo fi Inarjii Federaalaa waliin sochii misooma magariisaa akka biyyaatti
raawatamaa jiru daran milkeessuuf wal-tajjii marii gamtaa qophoofte irratti Obbo
Ibraahim Yuusuf akka ibsanitti Dinagdee Misooma Magariisaa Biyyi teenya
Itiyoophiyaan jalqabdeef Utubaan Qabeenya Uumamaa waan ta’eef hojiin Qabeenya
Uumamaa kunuunsaa eeguun Hojii sadarkaa ol’aanaadhaan barbaachisuu fi murteessaa
ta’eedha jedhan.
wal-tajjii marii gamtaa qophoofte kana irratti Naannolee Biyyaa Teenyaa Hundaa fi
Bulchiinsa Magaalotaa irraa qaamoleen dhufan irratti hirmaataniiru.