Guca Olompikii lammaffaa Dirree Dhawaatti Qabsiifamuuf kurfiin taasifamaati jira

0
78

Alada dhufu jechuuniis Gurraandhala 15 Dirree Dhawaatti Gareen Olompikii Ityoophiyaa
Guca lammaffaa Dirree Dhawaatti Qabsiifamuuf kurfiin taasifamaati jira

Guci jalqabaa gareen olompikii Ityoophiyaa Magaalaa Handhura Oromiyaa Finfinneetti
kan qabsiifame yoo ta’u Gareen Olompikii Ityoophiyaa Guca lammaffaa Dirree
Dhawaatti Alada dhufu jechuuniis Gurraandhala 15 ni qabsiifama jedhameeti eegama.

Preezdaantin FDRI Saahilawarqi Zawdee guca jalqabaa garee olompikii Tookyoo 2020
ifatti qabsiisaniiru.
Sirna kanarratti Preezdaanti FDRI Saahilawarqi Zawdee dabalatee hoggantoonni hojii
olaanoo magaalaa Finfinnee, hoggantoonni garee olompikii ,atileetonni, fi hawaasni
ispoortii akkasumas jiraattonni Magaalaa Finfinnee hirmaataniiru.