Saatalaayitiin Itiyoophiyaa yeroo jalqabaaf furgugaafte Lafa Mil’achuu jalqabde

0
101

Biyyi teenya Itiyoophiyaan yeroo jalqabaaf furgugaafte tan (ETRSS-1) jedhamte tun faayidaalee gara garaa kan biyya teenyaaf akka gumaachitu kan eegamuudha.
Itiyoophiyaan Saatalaayitii jalqaba gara Hawaatti ergiteetti.
Itiyoophiyaan Saatalaayitii jalqaba guyyaa har’aa gara Hawaatti haala milkaa’aa ta’een ergiteetti. Saatalaayitiin gara Hawaatti ergamtu tun lafarra fagaattee kaa’amun ishee Itiyoophiyaaf fayyidee gurguddoo baay’ee argamsiste jedhameera.

Balaa uumaman dhufu danda’u kanneen akka kirkira lafa, sigigoo lafa fi balaa ibiddaa dursee odeeffannoo kennuun balaa dhufu danda’u hir’isuuf akka tajaajilu himameera.
Biyyoota Ardii Afrikaa Saatalaayitii gara Hawaatti erguun fayyadamaa jiran Afrikaa Kibbaa, Naajeriyaa, Gaanaa, Aljeeriyaa, Ijipti, Keeniyaa, Sudaan, Morookoo yoo ta’an Itiyoophiyaanis guyyaa har’a tarree biyyoota kanatti makamtee jirti.
Yaad – rimeen kun Ministira Muummee Itiyoophiyaa Dr Abiyyi Ahimadiin kanaan dura yaalame kan turee fi tumsa isaan mootummaa Chaayinaa waliin ta’uun Pirojektiin kun akka milkaa’u ta’ee jira jedhan.
Sirnichaarratti Mininstira Muummee Ittii Aanaa obbo Dammaqaa Makonnin, dippiloomattota, qorattoota seektara fi qondaaltoonni mootummaa olaanoon argamaniiru.
Sirna kanarratti Ministirri Muummee Itti Aanaa Obbo Dammaqaa Makonnin Itiyoophiyaan toora badhaadhinaa qabatee imala milkiin eegalte jirti jedhan.