Jiraatota Dirree Dhawaa ergaa Baga Gammadnee baga gammadanii dabarsan

0
44

Ganama kana  Mudde 10 bara 2012 ALH sa’aatii 12:21 irratti Biyyi teenya Itiyoophiyaan yeroo jalaqabaaf gara hawaatti Saatalaayitii milkaa’inaan furgugaafteen Jiraatota Magaalaa Dirree Dhawaa ergaa Baga Gammadnee baga gammadanii dabarsaniiru.

 

Jiraatota Magaalaa Dirree Dhawaa kanneen Saatalaayitii Biyyi teenya Itiyoophiyaan ganama kana furgugaafte ilaalchisuun Namoota waan itti dhaga’ame gaafanne keessaa Obbo Yaasiin Aliyyii , Obbo Miikaa’eel Mulugeetaa fi  Adde Caaltuu Umar yaada nuuf laataniin akka jedhanitti yeroo jalqabaaf Biyyi teenya Itiyoophiyaan Saatalaayitii milkaa’inaan furgugaasuutti akka gammadanii fi kuniis bu’aa adda addaa kan qabuudha jedha.