Eegumsa Naannoo ,Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa irratti Koonfiraansii geggeefamuufi

0
79

Sadarkaa Bulchiinsa Dirree Dhawaatti haala qabiinsaa Qabeenya Uumamaa , Eegumsa Naannoo ,Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa irratti kan xiyyeefatu mariin Koonfiraansii geggeefamuufi.

 

mariin Koonfiraansii geggeefamuuf jedhu kana ilaalchisuudhaan Bulchiinsa Dirree Dhawaatti Hoji-geggeessaan Waajjira Abbaan Taayitaa Naannoo ,Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa Obbo Abduu Mahaamad ibsa gaazexeesitootaaf laataniin akka eeranitti qaamoleen ga’ee kanneen Naannawa Dirree Dhawaa kanneen 300- 350 ta’an kan irratti hirmaachisu taachaa fi mariin bal’aa geggeefamuuf kurfiin xumuramaa jiraachuus addeessaniiru.