Jiraatoonni Araddoottan baadiyaa Sagantaa fi seera ittiin bulmaataPaartii Badhaadhinaa irratti mari’attan

0
40

Bulchiinsa Dirree Dhawaa Kilaastara Biyyoo Awaalleetti jiraatonni Araddaa Laga
Birraa fi Ija’aananii Sagantaa fi seera ittiin bulmaataPaartii Badhaadhinaa irratti
mari’attan.

Jiraatonni Araddoottan lamaanii wal-tajjii marii geggeessan kana irratti yaada
kaasaniin akka jedhanitti yeroo kanattidhimmi akkaan nu barbaachisu dhimma
Nageenya amansiisaa fi olaantummaan wal-qabatan kaasaniiru.
Wal-tajjii kana irratti Hirmaatotni yaadaa fi gaaffiiwan kaassanii Biiroo Dhimma
Komunikeeshinii Bulchiinsaa Dirree Dhawaatti Abbaa Adeemsa Hojii
Komunikeeshi Mootummaa Obbo Shamshaddiin Amiin ibsa itti laataniiru.