Duudhaawan Dirree Dhawaa Ijoo itti-fufsiisuuf wal-tajjiin marii boru ni geggeefam

0
122

Aadaa fi Duudhaawan Dirreen Dhawaa ittiin beekamtuu fi ittiiniis ibsamtu wal-
tajjiin marii rakkoolee karaa Aadaattiin hiikuudhaa Ganama boruu jechuuniis
Hagayya 4 bara 2011 Dirree Dhawaatti geggeessuuf kurfiin haal-duree
goolabamuun ibsame.

wal-tajjiin marii kan Muka Jala jedhamuun moggaafame kana Biiroon Dhimma
Komunikeeshinii Mootummaa Bulchiinsa Dirree Dhawaa Moodeelistii yaada kana
Maddisiiste Moodeelisti Fatiyaa Mahamadii waliin kurfiin haal-duree goolabamuu
ibsa Gaazexeesitootaaf laataniin addeessaniiru.
wal-tajjiin marii rakkoolee karaa Aadaattiin hiikuudhaa Ganama boruu Hagayya 4
Paarkii Bar-kumee Dirree Dhawaatti geggeefamu kana irratti bakka buutonni
qaamolee hawaasa gara garaa kan jiraatota Dirree Dhawaa ni hirmaatu jedhameeti
eegama.