Bulchiinsa Dirree Dhawaatti Hojiin Biqiltuu dhaabuu geggeefamaati jira

0
139

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti Guyyaa har’aa Adoolessa 22 ganama sa’aa 12:00 irraa jalqabee
iddoowan jidu-galeessa Biqiltuu itti dhaabuuf filaman jahanii fi Ganda jiraatotaa hundatti Hojiin
Biqiltuu dhaabuu haala ho’aa fi addaa ta’een geggeefamaati jira .

iddoowan jidu-galeessa Biqiltuu itti dhaabuuf filaman jahan jechuuniis Mooraa Yuunivarsitii
Dirree Dhawaa , Hospitaala Rifaraala Humna Raayyaa Ittisa Biyyaa , Daandii Aspaaltii Haara’a
Mamiraa , Paarkii Fooramii Magaalotaa , Paarkii Indastiriittii fi Araddaa Baadiyaa Waaheliitti
Hojiin Biqiltuu dhaabuu haala ho’aa fi addaa hawaasni damaqinaan kan irratti hirmaateen
geggeefamaati jira .