Biqiltuu 10 dhaabanii guddisuuf karoorfatanii Biqiltuu dhaabaa jiraachuun ibsame

0
113

Mooraa Hospitaala Rifaraala Humna Raayyaa Ittisa Biyyaatti Miseensotni Raayyaa Ittisa Biyyaa

argaman mataatti Biqiltuu 10 dhaabanii guddisuuf karoorfatanii Biqiltuu dhaabaa jiraachuun
miseensotni biqiltuu dhaabaa jiran kanneen dubbifne ibsan.
Guyyaa har’aa Biqilruu kum 200 dhaabuuf hawaasni damaqinaan bahee dhaabaati jira
Bulchiinsa Dirree Dhawaatti Guyyaa har’aa Adoolessa 22 Biqilruu kum 200 dhaabuuf hawaasni
damaqinaan bahee dhaabaati jira.