Ayyaana Faasikaa yeroo kabajnu jaalala gochaan mul’isuu akka qaban dhaaman

0
489

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti kurfii Addaa tan Ayyaana Faasikaa ykn Du’aa ka’uu Iyyasuus Kiristoos sababeefachuun Biiroon Dhimma Komunikeeshinii Mootummaa Adda durumman qopheesse irratti Abboottiin Amantaa jiraatotaaf dhaamsa dhaamaniin akka addeessanitti Ayyaana Faasikaa yeroo kabajnu jaalala gochaan mul’isuu akka qaban dhaaman.

Abboottiin AmantaAmantaa dhaamsa gamtaan dabarsaniin akka addeessanitti Ayyaanicha yeroo kabajnu Gooftaa Iyyasuus Kiristoos jaalala ilmaan namaaf wareegama gumaachu hubachuudhaan nutiis deegarsaa fi jaalala ga’aa waliifiis ta’ee dhala namaaf laachuun kabajuun akka irraa eegamuus dhaamaniiru.

Aadaa jaalalaa, tan tokkumaa fi waliin jireenyaa tan Dirreen Dhawaa ittiin beekamtu haala jijijjjiirachuun waan duudhaa keenya balleessuuf sochii taasifamu duraas gamtaan jiraatotni dhaabachuu akka qabaniis dhaamaniiru.

Itti-Aanaan Kantiibaa Bulchiinsa Dirree Dhawaa wal-tajjii kurfii Addaa tan Ayyaana Faasikaa tana irratti argamuudhaan dhaamsa dabarsaniin akka jedhanitti Ayyaanni Faasikaa ykn Du’aa ka’uu Iyyasuus

Obbo Kadiir Juhaar itti dabaluuniis jijjiirama akka biyya teenyaatti jalqabame gufachiisuuf iddoowan muraasatti rakkoolee Uumaman dura dhaabachuun jijjiirama ceesisuu fi Aadaa jaalalaa, tan tokkumaa fi waliin jireenyaa tan Dirreen Dhawaa ittiin beekamtu haala jijijjjiirachuun waan duudhaa keenya balleessuuf sochii taasifamu duraas gamtaan jiraatotni dhaabachuu akka qabaniis dhaamaniiru.

Ayyaanichi ayyaana gaarii akka ta’us hawwanii, namoota rakkatan gargaaraa waliin dabarsuun akka barbaachisus dhaamaniiru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here