Monday, December 9, 2019
previous arrow
next arrow
Slider

ODDUWAN BULCHIINSAA

Tajaajjilli Tola-Ooltummaa ibsituu jaalala Biyyaa taachaan ibsame

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti hojii tola-ooltummaa kan ji’oottan gannaa geggeefamaa ture har’a kurfiiwan beekamtii fi galataa dabalatee haala miidhagaa ta’een goolabameera. Wal-tajjii goolabbii hojii tola-ooltummaa kan...

Oomisha Qonna baranaa irraa bu’aan ol’aanaan Galchuuf hojjatamaati jira.

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti Oomisha Qonna baranaa jechuuniis Oomisha bara 2011-12 kan yeroo ammaa sassaabamaa jiruun sirnaan walitti sassaabuuf hojjatamaa akka jiruu fi hoomaan awaanisaa...
“ Mootii Magaalaa Gamoojjii – Dirree Dhawaa ”

BULCHIINSAA

FUULEE HAWAASUMAA KEENYA