Friday, July 10, 2020
previous arrow
next arrow
Slider

ODDUWAN BULCHIINSAA

Dubartoonni Beekumsaa fi Malaan Ga’uumsa qabaniitti fayyadamuun jijjiirama ceesisuu akka qaban...

Dubartoota Hojjatoota Dhaabilee Sektaroota Bulchiinsa Dirree Dhawaatti sadarkaa Geggeesummaa Gareewaniin hojjachaa kanneen jiraniif leenjii Hubannoo gabbisuu laatamaa jiru irratti Dubartoonni Beekumsaa fi Malaan Ga’uumsa qabaniitti fayyadamuun...

Dirree Dhawaa Maqaa Oomisha Kudraa fi Mudraa qabaachaa turtetti deebisuuf hojjatamaati...

Abbaan Taayitaa Naannoo Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensa Uumamaa Bulchiinsa Dirree Dhawaa Mala ykn tooftaawan Biqiltoota shanyii fooyya’oo Kudraa fi Mudraa ittiin Biqilchan irratti qaamolee Mootummaa fi...
“ Mootii Magaalaa Gamoojjii – Dirree Dhawaa ”

BULCHIINSAA

FUULEE HAWAASUMAA KEENYA