የምክር ቤት አድራሻ

አስተያየት /ግብረ መልስ/ ቢኖርዎት

የተገልጋዮቻችን አስተያየት ለአገልግሎታችን መሻሻል ብሎም ለ ዕቅዳችን መሳካትና ውጤታማነት ያለው እገዛ ከፍተኛ በመሆኑ በአገልግሎት አሰጣጣችን ላይ ያለዎትን አስተያየትም ሆነ ጥቆማ በአካልም ሆነ በዚህ አድራሻ በመጠቀም ማቅረብ ይችላሉ፡፡

አድራሻዎቻችን

የምክር ቤት /ቤት ዳይሮክቶሬት አድራሻ
ተ.ቁ የዳይሮክቶሬቱ    ስም የቢሮ ስልክ ቁጥር ቢሮ ቁጥር
1 አፈ ጉባኤ 0251-130646 101
2 ም-አፈ ጉባኤ 0251-130654 102
3 የምክር ቤቱ ፀሐፊ 0251-130655 201
4 የህግ አወጣጥ ክትትልና  ቁጥጥር ሙያዊና አስተዳደራዊ ድጋፍ አሰጣጥ  ዳሮክቶሬት 0251-130653 207
5 ህዝብ ግንኙነት ዳይሮክቶሬት 0251-130645 210
6 የቋሚ ኮሚቴዎች ቢሮ 0252-114178

0252-113145

104
7 የመንግስት ወጭ አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ 0251-130649 203
8 የስርዓተ ጾታና ኤች አይቪ ጉዳይ   0251-130650 211
9 የሰው ሃብት ደጋፊ የስራ ሂደት 0251-130651 204
10 ፋይናንስና ግዥና ንብረት አስተዳደር ደጋፊ 0251-130652 214