Weerara lafaa sadarkaa ol’aanaan mul’atu ittisuuf xiyyeefannoon hojjatamaa jirachuun ibsame

0
176

Bulchiinsa Dirree Dhawaa Iddoowan tokko tokkotti Weerara lafaa sadarkaa ol’aanaan mul’atu ittisuuf xiyyeefannoon hojjatamaa jirachuu fi Beetakiristiyaana Abuhee waliin wal-qabatee  lafti Mooraa Beetakiristiyaana Abuhees lafa weeraramte keessaa isa tokko taachaa fi Abbootii warraa 8 waldaya  tokko kan osoonii Beetakiristiyaanni Abuhee lafa babal’isaa hin fudhatin achirra jiraachaa turaniif iddii jireenyaa jijjiiraan qophaa’ee guyyoottan muraasa keessatti kaasuuf hojjatamaa jiraachuus Hooganaan Biirii Misooma Lafaa fi Maanaajimantii Dr. Daraaraa ibsa Gaazexeesitootaaf laataniin ibsan.

 

Dr. Daraaraa itti-dabaluuniis Bulchiinsatti Weerara lafaa sadarkaa ol’aanaan geggeefamaa jiruun manneen kum kudha-shanii hanga kum Digdamii ta’an kan karaa seeraan alaan ijaaraman taachaa fi manneen kanaan wal-qabatee rakkoo ijaarsa manneen Seeraan alaa fi furmaata waaraa haala ittiin fiduun danda’amu irratti qorannoon geggeefamaa jiraachuu fi yeroo ji’oota lama keessatti qorannichi xumuramee furmaatni kan itti laatamu taachaas addeessaniiru.

Koomishiiniin Humna Poolisii Dirree Dhawaatti Hooganaan Divizinii kutaa sabqunamtii Saajinii Ijoo kan ta’an Baantaalam Girmaa dhimma Beetakiristiyaana Abuhee irra miidhaa geessuuf  yaalii taasifameen wal-qabatee namootni 7 to’annoo seeraa jala oluu fi dhimichiis qoratamaa jiraachuus addeessaniiru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here