Friday, January 24, 2020
previous arrow
next arrow
Slider

የአስተዳደሩ ዜናዎች

ህዝበ ክርስትያኑና ህዝበ ሙስሊሙ የመከባበርና የመፈቃቀር ባህላቸውን በድምቀት በሚከበረው የጥምቀት በዓል...

የድሬዳዋ አስተዳደር ፍትህ፣ ፀጥታና ህግ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሳ ጣሀ እንደገለፁት የጥምቀት በዓል በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በታላቅ ድምቀት የሚከበር በዓል ከመሆኑም ባሻገር...

በአስተዳደሩ ውስጥ ለሚገኙ 82 የኃይማኖት ተቋማት ለሚያስተዳድሯቸው የቤተ-እምነት ስፍራዎች ህጋዊ የመሬት...

በድሬዳዋ አስተዳደር የሚገኙ 9 የኦርቶዶክስ አቢያተክርስቲያናት፣ 66 የሚስሊም መስጊዶች እና 7 የፕሮቴስታንት አቢያተክርስቲያናት በአጠቃላይ 82 የሀይማኖት ተቋማት የመሬት ይዞት ማረጋገጫ ካርታ ከአስተዳደሩ መሬት ልማትና...
“ድሬዳዋ - የበረሀዋ ንግስት ከተማ”

የአስተዳደሩ ሁነቶች

ማህበራዊ ድረገፆች